Wordpress plugins
Bileta nga autobus.al

Bileta nga autobus.al

Version : 1.0.1
Tested up to : 5.4.1
Number of download : 12
Average rating : 0 / 5 on 0 votes 0 votes, 0 avg.rating

Screenshots

Bileta nga autobus.al
Bileta nga autobus.al
Bileta nga autobus.al
Bileta nga autobus.al

Plugin per implementimin e motorrit te kerkimit te biletave te autobusit nga autobus.al Description AL Ky eshte nje plugin i dedikuar per sherbimin e implementimit te motorrit te kerkimit per bileta nderkombetare autobusi nga Sistemi i Biletimit Elektronik www.autobus.al. Ju duhet te jeni pjese e sistemit autobus.al dhe te keni te aktivizuar opsionin e implementimit qe me pas te vini ne funksion kete plugin. Me ane te ketij plugini ju do te mund ti jepni mundesi vizitoreve te faqes tuaj te rezervojne dhe blejne bileta nderkombetare autobusi, bazuar ne sistemin autobus.al, dhe te fitoni komisione per cdo shitje qe do te behet nga website juaj. Nese jeni pjese e Sistemit autobus.al, ju duhet te kontaktoni stafin e kompanise e qellim aktivizimin e opsionit te implementimit. Nese nuk jeni pjese e Sistemit autobus.al, si fillim duhet te regjistroheni si agjent ( nese jeni pjese e nje Agjencie Turistike, Operatori Turistik, Agjencie Udhetimi) ose si Operator ( transportues ) nese jeni kompani e cila kryen linja te ndryshme per transportin nderkombetar te udhetareve. Installation AL Per te instaluar kete plugin, ndiqni hapat e meposhtme: Shkarkoni pluginin ne PC tuaj. Beni Unzip arkiven e shkarkuar dhe me pas ngarkoje ate (nepermjet FTP apo FileManager) ne folderin /wp-content/plugins/; ose instalojeni pluginin direkt nga WordPress juaj, nga seksioni i Shtojcave (plugins). Aktivizoni pluginin Do tju shfaqet ne menu nje buton i ri me nenshkrimin “autobus.al”. Ai eshte butoni qe ju con ne faqen e rregullimeve/opsioneve te pluginit. Pas plotesimit te te dhenave ne faqen e rregullimeve/opsioneve te pluginit, ruajeni ate dhe me pas vendosni shortcode e dhene ne nje faqe (page) ku deshironi te shfaqet Motorri i Kerkimit te Biletave te Autobusit. Description EN This plugin is a dedicated one for autobus.al services. Using this plugin you can implement on your website an Online Bus Ticketing Search Engine where all your visitors can search, book and purchase bus tickets online for routes from Albania to Italy, Germany, Greece, Turkey, Bulgaria, North Macedonia and Kosovo, and vice-versa. You need to have an agent or transporter account at www.autobus.al to use this plugin. Installation EN To install this plugin, please, follow this steps: Download the plugin on your PC. Unzip and Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress Use the autobus.al screen to configure the plugin Insert the shortcode to the page where you want to show the search engine. Arbitrary section This plugin can be used only with autobus.al account. This is a dedicated plugin for Online Bus Ticket Search Engine provided by autobus.al Translations included This plugin can be used in following languages: * English (Int) * Shqip (Albanian) … cooming in the near future — ελληνική (Greek) — Italiano (Italian) — Deutsche (German) — Türk (Turkish)

Download now