Wordpress plugins
Craftgate Payment Gateway

Craftgate Payment Gateway

Version : 1.0.0
Tested up to : 5.7
Number of download : 11
Author : Craftgate
Average rating : 0 / 5 on 0 votes 0 votes, 0 avg.rating

Screenshots

Craftgate Payment Gateway
Craftgate Payment Gateway
Craftgate Payment Gateway
Craftgate Payment Gateway

Craftgate, bulut tabanl? ödeme geçidi ile i?letmenize ait tüm bankalar?n Sanal POSlar?n? tek merkezden kolayca entegre edebilir, kart saklama, tek t?kla ödeme, pazaryeri çözümü, kapal? devre cüzdan, ödeme formu, ortak ödeme sayfas?, geli?mi? üye i?yeri kontrol paneli, geli?mi? API gibi birçok katma de?erli servisten h?zl? bir ?ekilde yararlanabilirsiniz. Böylece, maliyetlerinizi dü?ürürken, siz as?l i?inizi büyütmeye odaklanabilirsiniz. Craftgate ile çal??maya nas?l ba?layabilirim? craftgate.io sayfam?zdan Kay?t Ol butonuna t?klay?n?z. Sizden istenilen bilgileri doldurup, belgeleri yükleyip, online olarak ba?vurunuz. Gelen dijital sözle?meyi onaylay?n ve Craftgate’i hemen kullanmaya ba?lay?n?z. Ürün özellikleri Tüm bankalarla haz?r Sanal POS entegrasyonu Pazaryeri, alt üye i?yeri ve para da??tma modeli deste?i PCI-DSS-1 uyumlu kart saklama, tek t?kla ödeme ve abonelik çözümü Kapal? devre cüzdan çözümü Ödeme formu, ortak ödeme sayfas? Ak?ll? ve Dinamik Ödeme Yönlendirme Kurallar? Ödeme Tekrar Deneme Geli?mi? Üye ??yeri kontrol paneli Birçok programlama dilini kapsayan, kolay entegre edilebilir API 2007 y?l?ndan bu yana bir çok tecrübe ve birikimle geli?tirilmi?, ölçeklenebilir, 6. nesil platform Gereksinimler Craftgate kullanarak ödeme geçirebilmek için üyeli?inizin olmas? gerekmektedir.

Download now