Wordpress plugins
GTU dla Faktur WooCommerce

GTU dla Faktur WooCommerce

Version : 1.0.1
Tested up to : 5.6.0
Number of download : 12
Author : WP Desk
Average rating : 0 / 5 on 0 votes 0 votes, 0 avg.rating

Screenshots

GTU dla Faktur WooCommerce
GTU dla Faktur WooCommerce
GTU dla Faktur WooCommerce
GTU dla Faktur WooCommerce

Obs?uga oznacze? towaru i us?ug (kody GTU) na dokumentach tworzonych przez wtyczk? Faktury WooCommerce. Opis Wtyczka dodaje obs?ug? oznacze? towarów i us?ug (kody GTU) na dokumentach tworzonych przez Faktury WooCommerce PRO. ?wietnie dzia?a te? z wtyczk? Zaawansowane Raporty, które pozwalaj? na eksport do plików CSV faktur razem z kodami GTU. Dokumentacja Wst?p Odwied? stron? dokumentacji wtyczki z Faktur WooCommerce PRO, aby dowiedzie? si? wi?cej o ustawieniach i zaawansowanych mo?liwo?ciach fakturowania w WooCommerce. Instalacja Dodaj paczk? z plikami wtyczki do katalogu /wp-content/plugins/, lub zainstaluj wtyczk? bezpo?rednio w kokpicie WordPressa w menu Wtyczki, Aktywuj wtyczk? w WordPressie poprzez na ekranie Wtyczki. Konfiguracja Poni?sza konfiguracja dotyczy stron, na których jest ju? zainstalowana wtyczka Faktury WooCommerce PRO. Przejd? do edycji produktu, Odnajd? pole wyboru Kod GTU w zak?adkach WooCommerce (zobacz zrzuty ekranu), Wybierz kod GTU, który ma zosta? pokazany na fakturze, Zaktualizuj produkt. Kod b?dzie widoczny na fakturach, które zawieraj? produkt z ustawionym kodem GTU, oraz na ekranie edycji faktury. Je?li na Twojej stronie nie ma jeszcze Faktur WooCommerce PRO, zapoznaj si? z dokumentacj? tej wtyczki. Demo Mo?esz przetestowa? GTU dla Faktur WooCommerce w darmowym demo WP Desk.

Download now