Wordpress plugins
Fundiin cho WooCommerce

Fundiin cho WooCommerce

Version : 3.3.3
Tested up to : 6.0.3
Number of download : 13
Author : Fundiin
Average rating : 5 / 5 on 1 votes 1 votes, 5 avg.rating

Screenshots

Fundiin cho WooCommerce
Fundiin cho WooCommerce
Fundiin cho WooCommerce
Fundiin cho WooCommerce

Cung cấp cho khách hàng của bạn tùy chọn mua trước và trả sau bằng Fundiin. Plugin Fundiin cho WooCommerce cung cấp tùy chọn để chọn Fundiin làm phương thức thanh toán khi thanh toán.

Download now