Wordpress plugins
imageus – Resimleriniz ?çin Dönü?türme, S?k??t?rma ve CDN

imageus – Resimleriniz ?çin Dönü?türme, S?k??t?rma ve CDN

Version : 0.1
Tested up to : 5.5.1
Number of download : 11
Author : imageus.dev
Average rating : 0 / 5 on 0 votes 0 votes, 0 avg.rating

Screenshots

imageus – Resimleriniz ?çin Dönü?türme, S?k??t?rma ve CDN
imageus – Resimleriniz ?çin Dönü?türme, S?k??t?rma ve CDN
imageus – Resimleriniz ?çin Dönü?türme, S?k??t?rma ve CDN
imageus – Resimleriniz ?çin Dönü?türme, S?k??t?rma ve CDN

Eklenti Özellikleri Onlarca filtre %65’e kadar daha küçük resimler WebP deste?i H?zl? CDN SEO dostu Retina Display deste?i ve daha birçok özellik Kurulum ImageUs WordPress Eklentisi, WordPress panelinizde “Eklentiler -> Yeni Ekle” sayfas? alt?ndan “ImageUs” etiketi arat?larak kurulabilir, ya da manual kurulum için a?a??daki ad?mlar takip edilebilir: Eklentiyi yandaki link arac?l???yla indirin ImageUs WordPress Eklentisi. ?ndirdi?iniz ZIP dosyas?n? WordPress panelinizin ‘Eklentiler > Yeni Ekle > Yükle’ sayfas?ndan kurun. Eklentiyi “Eklentiler” sayfas?ndan aktifle?tirin. Eklenti ayarlar?na giderek gerekli ad?mlar? tamamlay?n. 3. Parti Servis Kullan?m? Bu eklenti ImageUs servisine ba?l?d?r. Bu eklentiyi kullanmak için tercihen bir ImageUs hesab?na sahip olmal?s?n?z ve ?artlar ve Ko?ullar hükmünü kabul etmelisiniz. Bu eklenti hiçbir 3. parti servise bilgi ya da veri göndermemektedir.

Download now