Wordpress plugins
Vietnamese Clean URL

Vietnamese Clean URL

Version : 1.0
Tested up to : 4.7.6
Number of download : 70
Average rating : 0 / 5 on 0 votes 0 votes, 0 avg.rating

Screenshots

Vietnamese Clean URL
Vietnamese Clean URL
Vietnamese Clean URL
Vietnamese Clean URL

This plugin will help you have a nice permalink in Post, category or tag’s slug if your blog in Vietnamese, This is the best version than ever ! Enjoy ! Vietnamese: plugin n? y tự động chuyển tiếng Việt có dấu trong permalink của Post hay Page/category/tag th? nh không dấu, dễ d? ng cho SEO, đặc biệt phiên bản n? y có thể convert hầu hết tất cả các kí tự Việt Nam cùng các kiểu gõ khác nhau ! Đảm bảo không còn ký tự đặc biệt như chữ á hay ư trên đường dẫn !

Download now