Wordpress plugins
Zalomení

Zalomení

Version : 1.4.7
Tested up to : 4.6.7
Number of download : 13174
Author : Honza Skypala
Average rating : 5 / 5 on 12 votes 12 votes, 5 avg.rating

Screenshots

Zalomení
Zalomení
Zalomení
Zalomení

For English, see below. Czech: Upravujeme-li písemný dokument, radí nám Pravidla českého pravopisu nepsat neslabičné předložky v, s, z, k na konec řádku, ale psát je na stejný řádek se slovem, které nese přízvuk (např. ve spojení k mostu, s bratrem, v Plzni, z nádraží). Typografické normy jsou ještě přísnější: podle některých je nepatřičné ponechat na konci řádku jakékoli jednopísmenné slovo, tedy také předložky a spojky a, i, o, u;. Někteří pisatelé dokonce nechtějí z estetických důvodů ponechávat na konci řádků jakékoli jednoslabičné výrazy (např. ve, ke, ku, že, na, do, od, pod). Více informací na webu Ústavu pro jazyk český, Akademie věd ČR. Tento plugin řeší některé z uvedených příkladů: v textu nahrazuje běžné mezery za pevné tak, aby nedošlo k zalomení řádku v nevhodném místě. English: This plugin helps to keep some grammar rules in Czech language related to word wrapping, e.g. prepositions ‘k’, ‘s’, ‘v’ and ‘z’ cannot be placed at the end of line. Licence WTFPL License 2.0 applies DO WHAT THE FUCK YOU WANT TO PUBLIC LICENSE Version 2, December 2004 Copyright (C) 2004 Sam Hocevar <sam@hocevar.net> Everyone is permitted to copy and distribute verbatim or modified copies of this license document, and changing it is allowed as long as the name is changed. DO WHAT THE FUCK YOU WANT TO PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION 0. You just DO WHAT THE FUCK YOU WANT TO.

Download now